SORU: DERNEK ŞUBELERİNİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

SORU: DERNEK ŞUBELERİNİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?
CEVAP: Dernek şubesi veya dernekler adres değişikliği için yapması gereken işlemler şunlardır.
1) Yeni kiralanacak yer ile ilgili kira kontratı hazırlanacak
2) Adres değişikliği ile ilgili olarak Yönetim Kurulu karar alacak
KARAR ÖRNEĞİ
Yönetim Kurulumuz toplanarak dernek şubemize ait İstanbul İli ……. İlçesi …… Mahallesi ….. Caddesi …. Sokağı ….. numarasında bulunan yerleşim yerinin İstanbul İli ……. İlçesi …… Mahallesi ….. Caddesi …. Sokağı ….. numarasına taşınmasına karar verilmiştir.
3) Derbis üzerinden yerleşim yeri bildirimi en geç 30 gün içerisinde Dernekler Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır.
4) Adres değişikliği ilgili vergi dairesine bildirilecektir.
Vergi Dairesine verilecek evraklar
a) Kira Kontratı
b) Yönetim Kurulu Kararı
c) Dernekler Müdürlüğüne yapılan bildirimin nüshası
5) Adres değişikliği Dernek Genel Merkezine dilekçe ekinde bildirilecek

kapak-tuncerdag