Soru: Gıda Bankacılığını yapacak olan Dernek veya Vakfın uyması gereken hususlar nelerdir?

Soru: Gıda Bankacılığını yapacak olan Dernek veya Vakfın uyması gereken hususlar nelerdir?
Cevap: Gıda Bankacılığını yapacak olan Dernek veya Vakfın şu hususlara dikkat etmesi zorunludur.
1. Tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı olanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımı yapılabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması
2. Ürünlerin güvenli, etkili ve uygun bir şekilde nakli, depolanması ve muhtaçlara dağıtılması için gerekli olan düzenleme yeteneği, teknik kapasite ve elemana sahip olması,
3. Ürünlerin ücret karşılığı dağıtamaması,
4. Ürünlerin üçüncü kişilere satılamaması ve dağıtımı için kâr, komisyon vb. talep edememesi,
5. Ürün dağıtımında tek kriteri, kişilerin temel beslenme ihtiyacı için gerekli satın alma güçlerinin bulunmayışı veya doğal afete maruz kalmış kişiler olması,
6. Ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş, insan sağlığına zararlı ve standartlara uygun olmayan ürünler dağıtamaz olması,
7. Yapılacak bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmış olması,
8. Ürünlerin depolanması, tasnifi, muhafazası ve dağıtımı için uygun depo alanları tahsis etmiş olması,
9. Ürünlerin dernek ve vakıfların yönetici, üye ve yakınlarına dağıtamamış olması,
10. Ürünlerin dağıtım organizasyonu kargaşa , kaos ve kişilerin mağdur olmasına sebep olmayacak şekilde planlamış ve gerekli güvenlik önlemlerini almış olması gerekmektedir.
(Kaynak Mali Çözüm Metin Eren) (Sürmen ve Aygün, 2009, 193-194)

TuncerDagkitapkapak05012012