Girdi yapan tuncer

DERNEKLER VE YASAL SORUMLULUKLARI

Soru: Dernek Genel Kurul sonucu tüzük değişikliği yapılmıştır. Yeni hazırlanan tüzük yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile imzalaması yeterlimi dir. Cevap: Dernekler Yönetmeliğinin 17. Maddesi (b) fıkrasında “Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği” şeklinde belirtilmiştir. İlgili madde dikkate alındığında “Yönetimin tamamı […]

Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi ile Beyannameleri Süre Uzatımı

Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi ile Beyannameleri Süre Uzatımı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79 Konusu: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması. Tarihi: 14/09/2015 Sayısı: […]

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (18.09.2015) Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kurumumuza vermekle yükümlü oldukları öngörülmüş, İşveren Uygulama Tebliğinde ise özel sektör işverenlerinde düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın […]

Asgari Geçim İndirimi 2015, 2015 Asgari Geçim İndirimi,

Asgari Geçim İndirimi; yıllık asgari ücretin belirlenmesi ile şekillenir. Çalışanların medeni durumuna göre farklılık arz etmektedir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ); 16 yaşını dolduran ücretli çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi 2015 tutarları aşağıda detaylı olarak verilmekte olup, yıllık brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari Geçim İndirimi […]

Emekli Çalışan İşçi Son Düzenleme İle Uyudunuz

Vedat İlki Sayın okurlarım ; 11/04/2013 tarihli yazımızda aşağıdaki linki tıklarsa http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6094 basında emekliler için yapılması düşünülen düzenlemelere yer verilirken özellikle SGDP çilesini köşemize taşımıştık. Bakın o günlerde basına verilen demeçler de neler denilmiş. Haber Başlığı 1,5 Milyon Emekliye Zam Müjdesi Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden 1.5 milyon kişinin kayıt içine girmesini sağlayacak teşvik […]

ELEKTRONİK DENETİM Ve MUHASEBECİLER

Anayasamızın 73. maddesine göre “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür…” denmektedir. Vergiyi ödeyen vatandaş, toplayan devlet. Peki, vergiyi hesaplayan kim? Tabi ki muhasebeciler. Muhasebeciler, anayasal bir görevi büyük bir sorumlulukla yerine getiriyorlar. Yaptıkları muhasebe işlemleri ile hem mükellefin cebinden çıkacak parayı hem de devletin kasasına girecek geliri belirliyorlar. Son derece […]

Uzlaşma kalktı mı?

Uzlaşma kalktı mı? Vergi incelemeleri sonucunda tarh işlemi yapılır ve ceza kesilmesi istenir. Ancak bu kesin bir idari işlem değildir. Yani vergi inceleme raporu ve ihbarnamenin mükellefe tebliğ edilmesi, vergilerin ve cezaların kesinleşmesi anlamına gelmez. Bu vergi ve cezalar için mükelleflerin uzlaşma hakkı vardır. Ayrıca uzlaşılmayan vergiler için ise dava açma hakkı var. Ancak son […]

SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 YÖNETMELİK Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden:SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  MADDE 1 – 3/1/1990 tarihli […]

Mali Müşavirlere Yeni Standartlar Getirildi

3/1/1990 tarihli ve 20391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirildi SMMM ve YMM’lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle önemli […]