Kategori: Güncel

Soru: Gıda Bankacılığını yapacak olan Dernek veya Vakfın uyması gereken hususlar nelerdir?

Soru: Gıda Bankacılığını yapacak olan Dernek veya Vakfın uyması gereken hususlar nelerdir? Cevap: Gıda Bankacılığını yapacak olan Dernek veya Vakfın şu hususlara dikkat etmesi zorunludur. 1. Tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı olanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımı yapılabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması 2. Ürünlerin güvenli, etkili ve uygun bir şekilde nakli, depolanması ve muhtaçlara dağıtılması için […]

Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi ile Beyannameleri Süre Uzatımı

Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi ile Beyannameleri Süre Uzatımı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79 Konusu: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması. Tarihi: 14/09/2015 Sayısı: […]

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (18.09.2015) Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kurumumuza vermekle yükümlü oldukları öngörülmüş, İşveren Uygulama Tebliğinde ise özel sektör işverenlerinde düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın […]

Asgari Geçim İndirimi 2015, 2015 Asgari Geçim İndirimi,

Asgari Geçim İndirimi; yıllık asgari ücretin belirlenmesi ile şekillenir. Çalışanların medeni durumuna göre farklılık arz etmektedir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ); 16 yaşını dolduran ücretli çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi 2015 tutarları aşağıda detaylı olarak verilmekte olup, yıllık brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari Geçim İndirimi […]

Emekli Çalışan İşçi Son Düzenleme İle Uyudunuz

Vedat İlki Sayın okurlarım ; 11/04/2013 tarihli yazımızda aşağıdaki linki tıklarsa http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6094 basında emekliler için yapılması düşünülen düzenlemelere yer verilirken özellikle SGDP çilesini köşemize taşımıştık. Bakın o günlerde basına verilen demeçler de neler denilmiş. Haber Başlığı 1,5 Milyon Emekliye Zam Müjdesi Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden 1.5 milyon kişinin kayıt içine girmesini sağlayacak teşvik […]

ELEKTRONİK DENETİM Ve MUHASEBECİLER

Anayasamızın 73. maddesine göre “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür…” denmektedir. Vergiyi ödeyen vatandaş, toplayan devlet. Peki, vergiyi hesaplayan kim? Tabi ki muhasebeciler. Muhasebeciler, anayasal bir görevi büyük bir sorumlulukla yerine getiriyorlar. Yaptıkları muhasebe işlemleri ile hem mükellefin cebinden çıkacak parayı hem de devletin kasasına girecek geliri belirliyorlar. Son derece […]