SON EKLENENLER

Soru: Dernek Yönetim Kurulu Borç alabilir mi? Kredi Kullanabilir mi?

CEVAP: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde tüzüğünden yazılı olması kaydı ile yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin borçlanmasına ilişkin kararları almaya veya değiştirmeye ilişkin en geniş yetkide Dernek Genel Kurulundadır.

Dernek Genel Kurulu borçlanma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vererek Dernek Yönetim Kurulları aracılığı ile yerine getirilmektedir.

Türk Medeni Kanununun 85. Maddesi amir hükmüne göre; Dernek Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; Yönetim Kurulu bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

Dernek Yönetim Kurulu, dernek tüzüğünün kendisine verdiği yetki ve salahiyetler nispetinde borçlanabilir. Dernek Yönetim Kurullarının, dernek tüzüğünün kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk sınırlarını aşarak yaptıkları borçlanmalardan, o esnada görevde bulunan dernek yönetim kurulunun asil üyeleri, müşterek ve müteselsilden sorumlu olurlar.