FAALİYET VE ETKİNLİKLER

FAALİYET VE ETKİNLİKLER

 

Soru: Derneğimiz üyeleri için eğitim  kursu düzenlememiz mümkün müdür?

Cevap: Derneklerin, dernek tüzüğünde konuyla ilgili düzenleme bulunması şartıyla, faaliyet alanıyla ilgili kurs, eğitim ve seminerler düzenlemesi mümkündür. Yani, derneklerin üyelerine ya da üye olmayan kişilere eğitim vermesi, kural olarak yasaklanmış bir faaliyet değildir.

Ancak Askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğretim ve eğitim

faaliyetlerinde bulunamayacağı, bu amaçları gerçekleştirmek üzere kamp

veya eğitim yerleri açamayacağı hükme bağlanmıştır.

 

 

 

Soru: Kurs düzenlemek için yapmamız gerekenler nelerdir? Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) böyle bir kursa karışabilir ya da kursu denetleyebilir mi?

Cevap: Derneklerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunabileceği, fakat eğitim faaliyetlerinin tüzüklerinde belirtilen amaçlar ve faaliyet konuları kapsamında yer alması gerektiği ve bu faaliyetlerin askerliğe, millî savunma ve genel kolluk hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte olamaması gerekir.

Dernek  tarafından eğitim programlarının ücretli yapılması hâlinde veya süreklilik arz edecek şekilde  faaliyetlerinin dernek iktisadi işletmesince yürütülmesi gerekmektedir. Eğitim programının belirli dönemler hâlinde sürekli olarak düzenlenecek, yani bir “kurs” faaliyetinde bulunulacak ise, faaliyetlerin Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na uygun olarak, dernek iktisadi işletmesi yoluyla yürütülmesi gerekecektir. Özel Kurslar için Milli Eğitim Bakanlığının izin vermesi gerekmektedir.

 

Soru: Dernek tarafından kampanya faaliyeti olarak açılacak stant için izin almak zorunlu mudur? Bu konuda izlenmesi gereken hukuki yollar nelerdir?

Cevap: Derneklerin yapabilecekleri faaliyetler, Medeni Kanun’un 90. maddesinde genel olarak düzenlenmiştir. Bu maddeye göre dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunurlar.

Dernek tüzüğünde belirtilmiş olması koşuluyla ve yasal gerekler yerine getirildikten sonra, derneğin faaliyet alanına giren konularda derneklerin stant açmaları, sokak etkinlikleri düzenlemeleri, imza toplamaları vs. mümkündür.

Derneklerin yapacakları kapalı alan toplantılarında hiçbir izne ya da bildirime gerek yoktur. Açık alan toplantıları ya da sokak etkinlikleri için valilik ya da kaymakamlıktan alınması gereken bir “izin” bulunmamakla birlikte, etkinlik yada toplantıdan kırk sekiz saat önce “bildirim” zorunluluğu vardır.