SORU: DERNEK ŞUBELERİNİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR?

SORU: DERNEK ŞUBELERİNİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR? CEVAP: Dernek şubesi veya dernekler adres değişikliği için yapması gereken işlemler şunlardır. 1) Yeni kiralanacak yer ile ilgili kira kontratı hazırlanacak 2) Adres değişikliği ile ilgili olarak Yönetim Kurulu karar alacak KARAR ÖRNEĞİ Yönetim Kurulumuz toplanarak dernek şubemize ait İstanbul İli ……. İlçesi […]

DERNEKLER VE YASAL SORUMLULUKLARI

Soru: Dernek Genel Kurul sonucu tüzük değişikliği yapılmıştır. Yeni hazırlanan tüzük yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile imzalaması yeterlimi dir. Cevap: Dernekler Yönetmeliğinin 17. Maddesi (b) fıkrasında “Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği” şeklinde belirtilmiştir. İlgili madde dikkate alındığında “Yönetimin tamamı […]

Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi ile Beyannameleri Süre Uzatımı

Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi ile Beyannameleri Süre Uzatımı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79 Konusu: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması. Tarihi: 14/09/2015 Sayısı: […]

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (18.09.2015) Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kurumumuza vermekle yükümlü oldukları öngörülmüş, İşveren Uygulama Tebliğinde ise özel sektör işverenlerinde düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın […]

Asgari Geçim İndirimi 2015, 2015 Asgari Geçim İndirimi,

Asgari Geçim İndirimi; yıllık asgari ücretin belirlenmesi ile şekillenir. Çalışanların medeni durumuna göre farklılık arz etmektedir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ); 16 yaşını dolduran ücretli çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi 2015 tutarları aşağıda detaylı olarak verilmekte olup, yıllık brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari Geçim İndirimi […]

Emekli Çalışan İşçi Son Düzenleme İle Uyudunuz

Vedat İlki Sayın okurlarım ; 11/04/2013 tarihli yazımızda aşağıdaki linki tıklarsa http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6094 basında emekliler için yapılması düşünülen düzenlemelere yer verilirken özellikle SGDP çilesini köşemize taşımıştık. Bakın o günlerde basına verilen demeçler de neler denilmiş. Haber Başlığı 1,5 Milyon Emekliye Zam Müjdesi Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden 1.5 milyon kişinin kayıt içine girmesini sağlayacak teşvik […]