Kategori: DERNEKLER

LOKAL

LOKAL Soru: Nerelerde lokal açılmasına izin verilmez? Cevap: Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez Silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinde, Her türlü mabetlerde, Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç […]

PROJELER  

PROJELER   Soru 24: Dernekler Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje yürütebilir mi? Cevap 24: Dernekler kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler. (Dernekler Kanunu Madde 10)   Soru 25 : […]

SANDIK

SANDIK   Soru 73: Dernekler hangi amaçlar için sandık kurabilir? Cevap 73: Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler. (Dernekler Yönetmeliği Madde 72)   )   .   SANDIK […]

TOPLANTILAR

TOPLANTILAR     Soru: Dernek Genel kurul toplantıları nerelerde yapılabilir? Cevap: Dernek merkezinin bulunduğu “İL yada İLÇE’ de yapılır. Nerede yapılacağı tüzüğünde belirtilmelidir. Tüzükte il dışında yönetim kurulunun uygun göreceği bir yerde yapılabilir şeklinde bir metine de yer verildiği taktirde yönetim kurulu genel kurulu il dışında da yapabilir   Soru: Dernek üyeleri toplantısız ve çağrısız […]

DERNEĞİN KAPANMASI VE TASFİYE

DERNEĞİN KAPANMASI VE TASFİYE  Soru: Derneğin genel kurul kararı ile feshedilebilmesi için gereken toplantı ve karar yeter sayısı nedir? Cevap: Genel kurulda fesih kararı verilebilmesi için birinci toplantıda, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerden en az 2/3 ünün hazır bulunması, hazır bulunanların da en az 2/3 ünün olumlu oy vermesi ile fesih kararı alınır. Birinci toplantıda […]

VERGİLER

VERGİLER   Soru: Çay ve yemek daveti veren, dernek vergi kapsamına giriyor mu? Cevap: yıl içinde birden fazla veya birden fazla vergilendirme döneminde, periyodik olarak, ticari bir organizasyon çerçevesinde çay, yemek, tiyatro, kermes, konser gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetten gelir elde edilmesi, hem kurumlar vergisi hem de KDV mükellefi olmayı ve vergi ödemeyi gerektiriyor […]

ÜYELİK TOPLANTILAR VE DERNEK ORGANLARI

ÜYELİK TOPLANTILAR VE DERNEK ORGANLARI     Soru: Derneğimize aklı dengesi yerinde olmayan üye kaydedilirse ne olur? Cevap: Derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine idarî para cezası verilir.   Soru: Dernek kurucularından […]

tüzük

TÜZÜK Soru: Dernek tüzüğünün içeriğinde hangi huşuların belirtilmesi zorunludur? Cevap: Dernekler Mevzuatı gereğince derneğin tüzüğünde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur: Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı. Derneğe üye […]